SIM - 03

Štát: Globtel > Orange SK
Č. karty: gt-sk21
Rok: 0000
Náklad: 0
Hodnota: 0
Jednotky: 0