prima 199 - 10

Štát: Globtel > Orange SK
Č. karty: gt-sk16
Rok: 2000
Náklad: 0
Hodnota: 199 sk
Jednotky: 0